Svenska Kammarkören framför ett passionsprogram baserat på Jesu ord på korset. Dessa sju fraser som evangelierna berättar om uttalades av Jesus hängandes på korset. De har genom tiderna använts flitigt inom konsten och speglar Jesu lidande och omsorg om människorna, men också hans trosvisshet kring det som skulle följa därpå – den himmelska saligheten, som också skulle komma människorna till del.

Fraserna samlas i föjlande ordning:
1. ”Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör.” (Luk 23:34)
2. ”Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset.” (Luk 23:43)
3. ”Kvinna, där är din son.” / ”Där är din mor.” (Joh 19:26-27)
4. ”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” (Mark 15:34), (Matt 27:46)
5. ”Jag är törstig.” (Joh 19:28)
6. ”Det är fullbordat.” (Joh 19:30)
7. ”Fader, i dina händer lämnar jag min ande.” (Luk 23:46)

Som så ofta i passionstiden är musiken fantastisk! Grundläggande beståndsdelar från varje människas liv såsom sorg, smärta och död sätts samman med omtanke, gemenskap och oöverträffad kärlek. Kärleken och ljuset går vinnande ur dramat, men musiken lämnar ingen oberörd.

Konserten börjar i senare delen av 1500-talet och tar oss ända fram till nutid. Bland kompositörerna kan nämnas Knut Nystedt, Arvo Pärt, James MacMillan och Paweł Łukaszewski.