Den 2:e september var vi uppe i Varnhems klosterkyrka och invigde konsertterminen med att framföra Rachmaninovs vigilia. Denna gång hade vi nöjet att konsertera med de fantastiska solisterna Maria Forsström och Tore Sverredal.

Vi skrev såhär om stycket inför vår konsert i våras:

Svenska Kammarkören har den stora glädjen att bjuda in till ett framförande av den Rysk-ortodoxa kyrkans absolut förnämsta verk – Sergej Rachmaninovs Vigilia. Verkets 15 satser bygger på liturgiska sånger från olika traditioner som får ny gestalt i Rachmaninovs mäktiga och meditativa polyfoni. Körens basar får här sitt lystmäte när stämföringen leder dem ned på sällan
skådat djup.

Rachmaninov, som var djupt religiös, komponerade verket på endast två veckor i början av år 1915. Kompositionen kom att bli hans personliga favoritverk och delar av det uppfördes på hans begravning, efter Rachmaninovs eget önskemål. Vigilia uruppfördes i mars år 1915, blev mycket väl mottaget och framfördes ytterligare fem gånger under samma månad. Inte långt därefter inleddes ryska revolutionen. Tsardömet störtades och bolsjevikerna grep makten. Även Rachmaninovs tillvaro tillintetgjordes och han lämnade landet i slutet av 1917 på en öppen släde, tillsammans med sin familj. Revolutionen innebar en omfattande förföljelse av kristna och ett fördömande av all slags religiös musik.

Få andra verk har så förknippats med slutet på en hel era som just Rachmaninovs enastående Vigilia. Trots sina ofta vemodiga tongångar är detta meditativa verk fyllt av tillförsikt och förtröstansfullt ljus.

Vi får förhoppningsvis höra delar av konserten framöver i P2, då de var och spelade in hela framförandet.