Och när snön faller vit

Ochnarsnofallervitfram

Ochnarsnoenfallervitbak
Inspelning från 2006