New Favourites, modern svensk körmusik – inspelning från 2011

Se innehåll här
Link till Spotify here