Sacred and Profane av Benjamin Britten – inspelning från 2004

Se innehåll här