Biljetter via nortic.se och i entrén. För löpande info se körens Facebooksida