Svenska Kammarkören framförde Thomas Tallis 40-stämmiga Spem in alium inför stor publik i Vasakyrkan i Göteborg. Verket kontrasterades mot mindre motetter av samma kompositör samt andra flerköriga verk av bland andra Bach, Brahms och Penderecki.
Produktionen framfördes också i Stenkyrka kyrka på Tjörn samt i lite komprimerad version i Lidköping.