Cathedral Classics – konsert i Betlehemskyrkan den 12e oktober

Den engelska kyrkotraditionen har gamla rötter och den första brittiska katedralen tros ha byggts redan under 300-talet. Kyrkan var länge ett centrum för absolut makt, såväl den politiska som symbolen för det himmelska, men också en plats för tillbedjan. Vi anar det ännu i katedralernas storslagenhet, prakt och strävan att nå ovan det världsliga.

Men lika viktig som kyrkobyggnaden har kyrkans musik varit. Motetter och mässor, requiem och passionsmusik lever precis som katedraler och basilikor genom seklerna för att visa generationer av människor en glimt av det överjordiska.

Svenska kammarkören bjuder dig inunder valvbågarna till en stund i tidlöshet i kyrkohistoriens musikaliska katedraler. Vi rör oss från detaljrika rosettfönster av Tallis och Purcell, via romantiska väggmålningar hos Stanford och Brahms till nutidens arkitektoniska mästerverk representerade av Giles Swaynes Magnificat.

Konserten hålls i Betlehemskyrkan den 12:e oktober kl 18:00.

Biljetter finns på nortic eller i entrén.

Ordinarie 175 kr
Studerande 120 kr
Fri entré t o m 12 år