Shakespeare songs and sonnets

Shakespearesongsandsonnet fram

Shakespearesongsandsonnetsbak

Inspelning från 2014
Köpa här
Länk till skivan på Spotify